Dây chuyền chế biến tự động

Dây chuyền chế biến tự động là một tập hợp các hoạt động tuần tự. Được thiết lập tại một nhà máy. Mà vật liệu được đưa vào quá trình tinh chế để tạo ra một sản phẩm tiêu dùng cuối cùng. Hoặc các bộ phận được lắp ráp để chế tạo thành phẩm.

Dây chuyền chế biến tự động

Scroll
0936886259