Dây chuyền lọc nước RO

Dây chuyền lọc nước RO ứng dụng công nghệ lọc nước thẩm thấu ngược (Reverse Osmosis- RO). Là một giải pháp lọc nước tiên tiến. Nhằm loại bỏ nhiều loại phân tử lớn, tách ly các ion tồn tại dưới dạng muối khoáng hòa tan. Bằng cách dùng áp lực cao đẩy nước qua màng lọc kích thước nhỏ. Kết quả là các muối khoáng hòa tan được giữ lại ở phía bên áp lực của màng. Và chỉ cho nước sạch (gần tinh khiết) đi qua một cách chọn lọc.

Dây chuyền lọc nước RO

Scroll
0936886259